NAJLEPSZY SALON W POLSCE

Nasz Salon Renault został najlepszym salonem w Polsce w Wielkim Teście Salonów przeprowadzonym przez tygodnik Autoświat, uzyskaliśmy maksymalną ocenę 200 pkt. W każdym salonie (było ich w sumie 216) tajemniczy klient oceniał trzy duże kategorie: organizacja salonu, jakość obsługi i jazda próbna, które były rozpisane na kilkadziesiąt szczegółowych podpunktów.

Artykuł w Auto Świat

© Renault 2015